Výuka

Hmotnostní spektrometrie (C855) a Hmotnostní spektrometrie v organické analýze (C876)

Termín přednášek v letním semetru 2022/23 je úterý 16 - 18 hod na učebně S23. Přednášející je Ing. Robert Jirásko, Ph.D.

Přednášky 2023

1. přednáška (14.2.) - Úvod do hmotnostní spektrometrie
2. a 3. přednáška (21.2. a 28.2.) - Ionizační techniky
4. a 5. přednáška (7.3. a 14.3.) - Hmotnostní analyzátory
6. přednáška (21.3.) - Hmotnostně-spektrometrické zobrazování (pokud nejde stáhnout - zkuste obnovit klavesovou zkratkou ctrl F5)
7. přednáška (28.3.) - Spojení MS a separačních technik
8. přednáška (4.4.) - Měkké ionizační techniky - kvantitativní analýza
9. přednáška (11.4.) - Kvalitativní analýza v hmotnostní spektrometrii – základy interpretace „měkkých“ MS a MS/MS
10. přednáška (18.4.) - Vybrané příklady interpretace „měkkých“ MS a MS/MS spekter
zde jsou ke stažení Pomůcky pro interpretace
11. přednáška (25.4.) - Interpretace spekter léčiv a jejich metabolitů
12. přednáška (2.5.) - konzultace (v případě zájmu o konzultace mi napište email s konkrétními dotazy)

-->

Termíny zkoušky

Termíny zkouškové písemky budou brzy upřesněny. Přihlášky na zkoušku přes informační systém STAG. Pro studenty bez přístupu do STAGu lze i emailem.

Zkouška

Zkouška se skládá z písemného testu znalostí na 90 minut (skládá se z teoretické části a interpretace spekter měkkých ionizačních technik (91-100% - A, 81-90% - B, 71-80% - C, 61-70% - D, 51-60% - E, <50% - F).

Stručný sylabus

Jedná se o předmět určený pro studenty 4. a 5. ročníku a studenty doktorského studia, jehož cílem je poskytnout obecný přehled o současném stavu technik hmotnostní spektrometrie a poskytnout informace o dostupných ionizačních technikách a hmotnostních analyzátorech, které jsou úzce spjaty s řešením jednotlivých analytických aplikací. V rámci předmětu jsou rovněž diskutovány konkrétní postupy hmotnostně-spektrometrické analýzy různých skupin syntetických a biologických sloučenin s důrazem na interpretaci jejich hmotnostních spekter, aby studenti získali teoretické znalosti v daném oboru a byli připraveni pro práci na GC/MS, HPLC/MS a na dalších systémech hmotnostní spektrometrie.

Top