Výuka

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze (C876)

Termín přednášek v letním semetru 2021/22 je úterý 16 - 18 hod na učebně S23. Přednášející je Ing. Robert Jirásko, Ph.D.

Přednášky 2022

1. přednáška (22.2.) - Úvod do hmotnostní spektrometrie
2. a 3. přednáška (1.3. a 8.3.) - Ionizační techniky
4. přednáška (15.3.) - Hmotnostně-spektrometrické zobrazování
5. a 6. přednáška (22.3. a 29.3.) - Hmotnostní analyzátory
7. přednáška (5.4.) - Spojení MS a separačních technik
8. přednáška (12.4.) - Měkké ionizační techniky - kvantitativní analýza
9. přednáška (19.4.) - Kvalitativní analýza v hmotnostní spektrometrii – základy interpretace „měkkých“ MS a MS/MS
10. přednáška (26.4.) - Vybrané příklady interpretace „měkkých“ MS a MS/MS spekter
zde jsou ke stažení Pomůcky pro interpretace
11. přednáška (3.5.) - Interpretace spekter léčiv a jejich metabolitů
12. přednáška (10.5.) - Konzultace (v případě zájmu o konzultace mi napište email s konkrétními dotazy)

-->

Termíny zkoušky

Termíny zkouškové písemky budou upřesněny. Přihlášky na zkoušku přes informační systém STAG. Pro studenty bez přístupu do STAGu lze i emailem.

Zkouška

Zkouška se skládá z písemného testu znalostí na 90 minut (skládá se z teoretické části a interpretace spekter měkkých ionizačních technik (91-100% - A, 81-90% - B, 71-80% - C, 61-70% - D, 51-60% - E, <50% - F).

Stručný sylabus

Jedná se o předmět určený pro studenty 4. a 5. ročníku a studenty doktorského studia, jehož cílem je poskytnout obecný přehled o současném stavu technik hmotnostní spektrometrie a poskytnout informace o dostupných ionizačních technikách a hmotnostních analyzátorech, které jsou úzce spjaty s řešením jednotlivých analytických aplikací. V rámci předmětu jsou rovněž diskutovány konkrétní postupy hmotnostně-spektrometrické analýzy různých skupin syntetických a biologických sloučenin s důrazem na interpretaci jejich hmotnostních spekter, aby studenti získali teoretické znalosti v daném oboru a byli připraveni pro práci na GC/MS, HPLC/MS a na dalších systémech hmotnostní spektrometrie.

Top