Výuka

Molekulová spektrometrie (C549)

Přednášky v letním semetru 2020/21 byly v pondělí 10:00 až 13:00 hod online přes Zoom. Přednášející předmětu je prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., zkoušení společně s doc. Ing. Janem Fischerem, CSc.

Přednášky 2021

1. přednáška (1. 3.) - Úvod do molekulové spektrometrie, UV-VIS, luminiscence
2. přednáška (8. 3.) - Rotačně-vibrační spektrometrie, infračervená spektrometrie (IR)
3. přednášk(15. 3.) - Cvičení interpretace IR spekter,
4. přednáška (22. 3.) - Nukleární magnetická rezonanční (NMR) spektrometrie, EPR spektrometrie
5. přednáška (29. 3.) - Cvičení interpretace NMR spekter,
5. 4. - státní svátek (přednáška odpadá)
6. přednáška (12. 4.) - Hmotnostní spektrometrie
7. přednáška (19. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter - úvod, neřešené příklady, Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace.
8. přednáška (26. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.).
9. přednáška (3. 5.) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.).
10. přednáška (10. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (31 MB),
11. přednáška (17. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (pokračování)
12. přednáška (24. 5.) - Konzultace interpretace spekter

Zkouška

Před ústní zkouškou je nezbytné složit písemnou část interpretace spekter. Účast na jednom z těchto termínů je povinná, na písemnou část není třeba se přihlašovat na rozdíl od ústní zkoušky. Je povoleno použití tabulek či teorie, nejsou povoleny řešené příklady, např. řešení příkladů ze cvičení. Termíny ústní zkoušky budou vypsány na STAGu, plánovány jsou úterý a středy v průběhu června, v případě potřeby budou vypsány další termíny v září. Přihlášky na ústní zkoušku pouze přes systém STAG.
Neúčast na zkoušce či pozdní odhlášení ze zkoušky bez řádné písemné omluvy (např. potvrzení od lékaře) bude automaticky klasifikováno jako nevyhověl/a.

Zkouškové okruhy

Top