Výuka

Molekulová spektrometrie (C549)

Přednášky v letním semetru 2022/23 byly v pondělí 10:00 až 13:00 na C2. Přednášející předmětu je prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., zkoušení společně s doc. Ing. Janem Fischerem, CSc.

Přednášky 2022

1. přednáška (13.2.) - Úvod do molekulové spektrometrie, UV-VIS, luminiscence
2. přednáška (20.2.) - Rotačně-vibrační spektrometrie, infračervená spektrometrie (IR)
3. přednáška (27.2.) - Cvičení interpretace IR spekter, řešení příkladů
6.3. přednáška odpadá
4. přednáška (13.3.) - Nukleární magnetická rezonanční (NMR) spektrometrie, EPR spektrometrie
5. přednáška (20.3.) - Cvičení interpretace NMR spekter, řešení příkladů
6. přednáška (27.3.) - Hmotnostní spektrometrie
7. přednáška (3.4.) - Cvičení interpretace MS spekter - úvod, neřešené příklady, řešení příkladů. Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace.
10.4. přednáška odpadá (státní svátek)
8. přednáška (17.4.) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.).
9. přednáška (středa 19.4., 16-19 hod, učebna C3) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.).
10. přednáška (24.4.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (31 MB), řešení příkladů, popis interpretace příkladů
1. 5. a 8. 5. - přednáška odpadá (státní svátek)
11. přednáška (středa 3.5., 16-19 hod, učebna C3) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (pokračování)

Zkouška

Před ústní zkouškou je nezbytné složit písemnou část interpretace spekter. Jsou vypsány 2 termíny písemky: 16.5. a 23.5., v obou případech na C2 od 9 do 12 hod. Účast na jednom z dvou vypsaných termínů písemné části zkoušky je povinná. na písemnou část není třeba se přihlašovat na rozdíl od ústní zkoušky. Je povoleno použití tabulek či teorie (např. skripta), nejsou povoleny řešené příklady, např. řešení příkladů ze cvičení. Termíny ústní zkoušky budou vypsány na STAGu. Přihlášky na ústní zkoušku pouze přes systém STAG. Neúčast na zkoušce či pozdní odhlášení ze zkoušky bez řádné písemné omluvy (např. potvrzení od lékaře) bude automaticky klasifikováno jako nevyhověl/a.

Zkouškové okruhy

Skripta

Pro absolování tohoto předmětu je zcela nezbytné mít k dispozici některou verzi z těchto skript. Jednotlivá vydání jsou jen mírně aktualizovaná a novější verze jsou samozřejmě lepší, ale lze použít kterékoliv vydání. Zejména pro cvičení interpretace spekter na přednáškách, při přípravě na zkoušku nebo pro písemnou část zkoušky z interpretace spekter jsou skripta zcela nepostradatelná, protože budeme využívat řady tabulek v příloze těchto skript.

JANDERA, Pavel. Atomová a molekulová spektroskopie se zaměřením na stopovou analýzu kontaminantů. Díl B, Molekulová spektroskopie v organické analýze. Vyd. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISBN 978-80-7395-392-8.

JANDERA, Pavel. Atomová a molekulová spektroskopie se zaměřením na stopovou analýzu kontaminantů. Díl B, Molekulová spektroskopie v organické analýze. Vyd. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-906-X.

JANDERA, Pavel. Vzdělávání v oblasti kontroly životního prostředí a ochrany zdraví člověka: identifikace a stanovení cizorodých toxikologicky významných látek v materiálech a prostředí. 7, Atomová a molekulová spektroskopie se zaměřením na stopovou analýzu kontaminantů.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. ISBN 80-7194-201-4.

Top