Školy hmotnostní spektrometrie

Statistika instalací HPLC/MS a MALDI-TOF přístrojů v ČR

Aktualizace: září 2020

Jako každoročně byla provedena aktualizace počtu instalovaných HPLC/MS a MALDI-TOF systémů v České republice při příležitosti konání dalšího ročníku Školy hmotnostní spektrometrie.

Tento přehled každý rok zpracovává vedoucí akce na základě podkladů poskytnutých jednotlivými firmami. Uvedené statistické údaje lze použít pro libovolný účel, jen prosím nepozměňujte prezentované údaje a uveďte zdroj informací.

Top