Výuka

Experimentální metody strukturálního výzkumu (C048)

Garantem předmětu je prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc. Další cyklus přednášek je v zimním semetru akademického roku 2015/16, přednášky z MS části budou 18., 23. a 25 listopadu 2015 .

Obsah předmětu:

Úvod, symetrie molekul a některé její důsledky (prof. Ing. O. Pytela, DrSc.)
Rentgenostrukturní analýza (doc. Ing. L. Beneš, CSc.)
Hmotnostní spektrometrie (prof. Ing. M. Holčapek, Ph.D.)
IR spektroskopie (prof. Ing. M. Vlček, CSc.)
Ramanova spektroskopie (prof. Ing. M. Vlček, CSc.)
Nukleární magnetická rezonance (doc. Ing. P. Šimůnek, Ph.D.)
Elektronová spinová rezonance (doc. RNDr. J. Holubová, Ph.D.)
Elektronová spektroskopie (UV, VIS) (prof. Ing. O. Pytela, DrSc.)
Fotoemisní spektroskopie (UPS, XPS), Augerova elektronová spektroskopie (doc. Ing. R. Bulánek, Ph.D.)
Mössbauerova spektroskopie (doc. Ing. R. Bulánek, Ph.D.)
Magnetická susceptibilita (doc. Ing. M. Nádvorník, CSc.)
Termická analýza (prof. Ing. Z. Černošek, CSc.)
Závěrečná písemná práce

Část hmotnostní spektrometrie

PDF verze přednášek z hmotností spektrometrie

Okruhy otázek ke zkoušce - část hmotnostní spektrometrie

Top