Výuka

Molekulová spektrometrie (C549)

Přednášky v letním semetru 2018/19 jsou v pondělí 10:00 až 13:00 hod na učebně C2. Přednášející a zkoušející předmětu jsou prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. a doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Přednášky 2019

1. přednáška (18. 2.) - Úvod do molekulové spektrometrie, UV-VIS, luminiscence
2. přednáška (25. 2.) - Rotačně-vibrační spektrometrie, infračervená spektrometrie (IR)
3. přednášk(4. 3.) - Cvičení interpretace IR spekter, řešení příkladů
11. 3. - přednáška odpadá
4. přednáška (18. 3.) - Nukleární magnetická rezonanční (NMR) spektrometrie, EPR spektrometrie
25. 3. - přednáška odpadá
5. přednáška (1. 4.) - Cvičení interpretace NMR spekter, řešení příkladů
6. přednáška (8. 4.) - Hmotnostní spektrometrie
7. přednáška (15. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter - úvod, neřešené příklady, řešení příkladů. Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace.
22. 4. - státní svátek (přednáška odpadá)
8. přednáška (29. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.).
9. přednáška (6. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (31 MB), řešení příkladů (do příkladu 21) řešení příkladů
10. přednáška (13. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (pokračování)

Zkouška

Před ústní zkouškou je nezbytné složit písemnou část interpretace spekter. Jsou vypsány 2 termíny zkouškové písemky z interpretace spekter:
v úterý od 9 hod (max. do 12 hod) na učebně S17 ve dnech 21. a 28. května. Účast na jednom z termínů zkouškové písemky je povinná, není třeba se přihlašovat. Dále je vypsán náhradní opravný termín pro ty, jež nesloží písemnou část na první pokus, a to 11. června od 9 hod na učebně S17. Je povoleno použití tabulek či teorie, nejsou povoleny řešené příklady. Termíny ústní zkoušky jsou vypsány na STAGu (22.5., 29.5. a 12.6.). Přihlášky na ústní zkoušku pouze přes systém STAG.
Neúčast na zkoušce či pozdní odhlášení ze zkoušky bez řádné písemné omluvy (např. potvrzení od lékaře) bude automaticky klasifikováno jako nevyhověl/a.

Zkouškové okruhy

Top