Výuka

Molekulová spektrometrie (C549)

Přednášky v letním semetru 2015/16 budou v pondělí 10:00 až 13:00 hod na učebně C2, první přednáška 20. 2. Přednášející a zkoušející předmětu jsou prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. a doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Přednášky 2017

1. přednáška (20. 2.) - Úvod do molekulové spektrometrie, UV-VIS, luminiscence
2. přednáška (27. 2.) - Rotačně-vibrační spektrometrie, infračervená spektrometrie (IR)
3. přednáška (6. 3.) - Cvičení interpretace IR spekter
4. přednáška (13. 3.) - Nukleární magnetická rezonanční (NMR) spektrometrie, EPR spektrometrie
5. přednáška (20. 3.) - Cvičení interpretace NMR spekter, řešení příkladů
6. přednáška (27. 3.) - Hmotnostní spektrometrie
7. přednáška (3. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter - úvod, neřešené příklady, řešení příkladů. Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace.
8. přednáška (10. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.). Pro samostatné procvičení interpretace spekter doporučuji odkaz.
9. přednáška (24. 4.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (31 MB),
10. přednáška (15. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (pokračování)
Konzultace možné po předchozí domluvě

Zkouška

Termíny zkoušky budou vypsány na STAGu koncem semestru, přihlášky na zkoušku pouze přes systém STAG.

Neúčast na zkoušce či pozdní odhlášení ze zkoušky bez řádné písemné omluvy (např. potvrzení od lékaře) bude automaticky klasifikováno jako nevyhověl/a.

Zkouškové okruhy

Top