Výuka

Molekulová spektrometrie (C549)

Termín přednášek v letním semetru 2018/19 bude včas oznámen, obvykle pondělí 10:00 až 13:00 hod na učebně C2. Přednášející a zkoušející předmětu jsou prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. a doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Přednášky 2017

1. přednáška (26. 2.) - Úvod do molekulové spektrometrie, UV-VIS, luminiscence
2. přednáška (5. 3.) - Rotačně-vibrační spektrometrie, infračervená spektrometrie (IR)
3. přednáška (19. 3.) - Cvičení interpretace IR spekter, řešení příkladů
12. 3. přednáška odpadá
4. přednáška (26. 3.) - Nukleární magnetická rezonanční (NMR) spektrometrie, EPR spektrometrie
5. přednáška (9. 4.) - Cvičení interpretace NMR spekter (přidány příklady 13-17 pro domácí procvičení), řešení příkladů (doplěno vyřešení všech příkladů)
6. přednáška (16. 4.) - Hmotnostní spektrometrie
7. přednáška (23. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter - úvod, neřešené příklady, řešení příkladů. Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace.
8. přednáška (30. 4.) - Cvičení interpretace MS spekter (pokrač.). Pro samostatné procvičení interpretace spekter doporučuji odkaz.
9. přednáška (7. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (31 MB), řešení příkladů (do příkladu 21, zbytek bude nahrán po poslední přednášce v pondělí 14.5.)
10. přednáška (14. 5.) - Komplementární využití interpretace molekulových spekter při určení struktury (pokračování)
Konzultace možné po předchozí domluvě

Zkouška

Před ústní zkouškou je nezbytné složit písemnou část interpretace spekter. Pro všechny studenty je povinná účast na jednom z prvních dvou termínů. Na písemnou část se nepřihlašuje. Je povoleno použití tabulek či teorie, nejsou povoleny řešené příklady. Termíny ústní zkoušky budou vypsány na STAGu. Přihlášky na zkoušku pouze přes systém STAG.
Neúčast na zkoušce či pozdní odhlášení ze zkoušky bez řádné písemné omluvy (např. potvrzení od lékaře) bude automaticky klasifikováno jako nevyhověl/a.

Zkouškové okruhy

Top