Školy hmotnostní spektrometrie

12. škola MS: Analýza malých molekul

Základní informace

Termín: 12.-16. září 2011

Místo konání: Hotel Srní, Srní-Kašperské hory (Šumava)

Pořadatel: Katedra analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Email konference: ms@upce.cz

Program

Volby

V průběhu 12. Školy MS byl zvolen pracovní výboru odborné skupiny hmotnostní spektrometrie v rámci Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci: prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (vedoucí skupiny), RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., doc. Ing. Josef Čáslavký, CSc., doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D.

Informace o akcích skupiny hmotnostní spektrometrie

Pokud chcete dostávat informaci Školách MS nebo o i jiných akcích Spektroskopické společnosti, pak si prosím vyplňte svůj osobní profil s možností volby typu akcí dle zájmu na webu Spektroskopické společnosti.

Top